Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

"Dla Małych Serc"